first time Cold Porcelain

by Anton Zwart
(Pretoria South-Africa)

Old Man

Old Man

I tried the recipy of Sangeeta but the result was a but soft causing me to have to constantly remodel or ajust


I have now added some fine grog and gumarabic 50% Alcolyn woodglue 40% Mezina corn starch 2% gum arabic 8% fine grog.

The result was a soft clay that holds its pose on the armature

Regards

Anton

Comments for first time Cold Porcelain

Click here to add your own comments

beeldjie
by: niek zwart

Man,dis great.....en onthou....soos enige besigheid,....behoorlike beplanning,-organisasie,
-administrasie,-koordinering en -beheer en,....
jou droom gaan bewaarheid word (realiseer!)
En!!!!, as jy Hom opreg vra, gee Hy jou meer en beter as wat jy gevra het......op Sy tyd.

Goeie wense vir die toekoms.

Jou Pa

meester van Pretoria
by: arina kasselman

baie geluk dit is pratig

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Review Cold Porcelain and Paperclay.