first time Cold Porcelain

by Anton Zwart
(Pretoria South-Africa)

Old Man

Old Man

I tried the recipy of Sangeeta but the result was a but soft causing me to have to constantly remodel or ajust


I have now added some fine grog and gumarabic 50% Alcolyn woodglue 40% Mezina corn starch 2% gum arabic 8% fine grog.

The result was a soft clay that holds its pose on the armature

Regards

Anton

Comments for first time Cold Porcelain

Click here to add your own comments

beeldjie
by: niek zwart

Man,dis great.....en onthou....soos enige besigheid,....behoorlike beplanning,-organisasie,
-administrasie,-koordinering en -beheer en,....
jou droom gaan bewaarheid word (realiseer!)
En!!!!, as jy Hom opreg vra, gee Hy jou meer en beter as wat jy gevra het......op Sy tyd.

Goeie wense vir die toekoms.

Jou Pa

meester van Pretoria
by: arina kasselman

baie geluk dit is pratig

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Review Cold Porcelain and Paperclay.

Recent Articles

 1. Royal Crescent Travel Poster by Peter Holland

  Jul 30, 20 03:22 PM

  Royal Crescent travel poster by contemporary artist Peter Holland. Contact here to order print or contact for commissions

  Read More

 2. Pulteney Bridge Poster

  Jul 17, 20 11:12 AM

  Pulteney Bridge Poster by Peter Holland, local artist

  Read More

 3. Bath Abbey Poster by Peter Holland

  Jul 17, 20 11:11 AM

  Bath Abbey Poster by Peter Holland, local artist.

  Read More

Recent Articles

 1. Royal Crescent Travel Poster by Peter Holland

  Jul 30, 20 03:22 PM

  Royal Crescent travel poster by contemporary artist Peter Holland. Contact here to order print or contact for commissions

  Read More

 2. Pulteney Bridge Poster

  Jul 17, 20 11:12 AM

  Pulteney Bridge Poster by Peter Holland, local artist

  Read More

 3. Bath Abbey Poster by Peter Holland

  Jul 17, 20 11:11 AM

  Bath Abbey Poster by Peter Holland, local artist.

  Read More

Search This Site
e.g. for your mystery pottery marks: